Mart 2021.

SAP RE-FX funkcionanost za MSFI 16

Kako bi omogućio primenu MSFI 16 (IFRS 16) standarda, SAP je u okviru komponente SAP Flexible Real Estate Management (SAP RE-FX) obezbedio funkcionalnosti ugovora o zakupu/lizingu. Hircunus poseduje znanje i iskustvo da vas podrži u implementaciji SAP funkcionalnosti za MFSI 16.

Ukoliko planirate implementaciju ugovora o lizingu u okviru SAP RE-FX komponente, možete se prijaviti za besplatnu radionicu koja će vam pomoći da najbolje iskoristite SAP RE-FX funkcionalnosti za MSFI 16.

Prijavite se za besplatnu radionicu koja će biti posvećena vašem timu!

Intenzivna dvočasovna online radionica koja će vam pomoći da najbolje iskoristite SAP RE-FX funkcionalnosti za lizing.

 
Prijavite se za besplatnu radionicu

Adresa

Hircunus d.o.o.

Jovana Rajića 5e,

11000 Beograd, Srbija

©2020 by HIRCUNUS

Email

Telefon

T: + 381 11 630 2056

M: + 381 64 822 3338

SAP_Silver_Partner_R.png