top of page

Mart 2021.

SAP RE-FX funkcionanost za MSFI 16

Kako bi omogućio primenu MSFI 16 (IFRS 16) standarda, SAP je u okviru komponente SAP Flexible Real Estate Management (SAP RE-FX) obezbedio funkcionalnosti ugovora o zakupu/lizingu. Hircunus poseduje znanje i iskustvo da vas podrži u implementaciji SAP funkcionalnosti za MFSI 16.

Ukoliko planirate implementaciju ugovora o lizingu u okviru SAP RE-FX komponente, možete se prijaviti za besplatnu radionicu koja će vam pomoći da najbolje iskoristite SAP RE-FX funkcionalnosti za MSFI 16.

Prijavite se za besplatnu radionicu koja će biti posvećena vašem timu!

Intenzivna dvočasovna online radionica koja će vam pomoći da najbolje iskoristite SAP RE-FX funkcionalnosti za lizing.

Anchor 1
Prijavite se za besplatnu radionicu

Hvala što ste se prijavili!

bottom of page