top of page

Donosimo jedinstveno Hircunus iskustvo svakom projektu na kome učestvujemo. Fokus na timski rad nadopunjuje naš integrativni pristup koji primenjujemo na projektima implementacije SAP-a, rollout projektima i projektima aplikativne podrške. 

Putem agilnog načina rada dizajniramo poslovne procese i implementiramo inovativna SAP rešenja koja omogućuju našim korisnicima da ostvare svoje poslovne ciljeve.

Vodeći eksperti

Milan Gucu

Principal SAP logistički konsultant

SAP sertifikovani principal konsultant i arhitekta rešenja sa 14 godina iskustva u implementaciji SAP rešenja. Napredno znanje u “SAP Logistics” i “Line of Business” rešenjima, uključujući i upravljanje materijalima, prodaju i distribuciju, izvršenje logistike, održavanje pogona, planiranje proizvodnje, “SAP Sourcing” i upravljanje nekretninama. Široko poznavanje finansija i finansijskih procesa sa naglaskom na integraciju. Uključenost kroz kompletan process implementacije, puštanja u rad, održavanja i optimizacije projekata. SAP consultant orijentisan na efikasnu implementaciju poslovnih procesa sa iskustvom u preko 20 uspešnih projekata.

Srđan Stamenić

Principal konsultant i projektni menadžer

Principal konsultant i projektni menadžer sa 18 godina SAP iskustva i intenzivnim poslovnim znanjem. Poslovni menadžer sa zavidnim organizacionim veštinama i iskustvom u upravljanju velikim timovima od preko 100 konsultanata. SAP sertifikovan u oblastima nafte i gasa i maloprodaje sa iskustvom u energetici, maloprodaji, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, proizvodnji čelika i telekomunikacijama. Stručno znanje svih „SAP core“ modula, prvenstveno u oblasti prodaje i distribucije. Menadžer resursa sa velikim iskustvom u vođenju timova i unapređenju njihovih performansi. Pre Hircunusa, bio je na čelu SAP tima u internacionalnoj IT kompaniji odgovoran za region Jugoistočne Evrope.

bottom of page