Donosimo jedinstveno Hircunus iskustvo svakom projektu na kome učestvujemo. Fokus na timski rad nadopunjuje naš integrativni pristup koji primenjujemo na projektima implementacije SAP-a, rollout projektima i projektima aplikativne podrške. 

Putem agilnog načina rada dizajniramo poslovne procese i implementiramo inovativna SAP rešenja koja omogućuju našim korisnicima da ostvare svoje poslovne ciljeve.

Vodeći eksperti

Milan Gucu

Principal SAP logistički konsultant

SAP sertifikovani principal konsultant i arhitekta rešenja sa 13 godina iskustva u implementaciji SAP rešenja. Napredno znanje u “SAP Logistics” i “Line of Business” rešenjima, uključujući i upravljanje materijalima, prodaju i distribuciju, izvršenje logistike, održavanje pogona, planiranje proizvodnje, “SAP Sourcing” i upravljanje nekretninama. Široko poznavanje finansija i finansijskih procesa sa naglaskom na integraciju. Uključenost kroz kompletan process implementacije, puštanja u rad, održavanja i optimizacije projekata. SAP consultant orijentisan na efikasnu implementaciju poslovnih procesa sa iskustvom u preko 20 uspešnih projekata.

Jovan Čabarkapa

Principal SAP finansijski konsultant

SAP sertifikovani principal konsultant i arhitekta rešenja sa 14 godina iskustva u implementaciji SAP rešenja. Poseduje napredne analitičke veštine u rešavanju problema kao i poslovno poznavanje finansijskih i računovodstvenih procesa. Tokom mnogobrojnih projekata stekao je znanje iz svih “SAP core” modula, poslovne integracije i arhitekture rešenja. Iskustvo na projektima obuhvata regionalne i multikulturalne SAP implementacije, puštanja u rad, obuke i konsultacije, testiranja, migracije sistema, podršku projektnim timovima, upravljanje projektima, rešavanje problema i komunikaciju sa ključnim akterima.

Svetlana Lendvaji

Principal konsultant i projeknti menadžer

PMI sertifikovani Senior Project/Program Manager sa 15 godina iskustva u implementaciji SAP rešenja. Poseduje napredno znanje Finansijskog računovodstva i Međunarodnih računovodstvenih standarda. Široko znanje svih “SAP core” modula, poslovne integracije i arhitekture rešenja. Iskustvo u implementaciji međunarodnih i lokalnih SAP rešenja, poslovnom savetovanju, obukama i migracijama sistema. SAP programski menadžer sa razvijenim liderskim i komunikacionim veštinama, uspešna u unapređivanju međuljudskih odnosa i rešavanju problema. Iskustvo u industrijama poput maloprodaje, nafte i gasa, bankarstva, osiguranja, komunalnih delatnosti, prerađivačke i farmaceutske industrije, telekomunikacija i prehrambene industrije. Iskustvo u pretprodajnim i prodajnim aktivnostima i ugovaranju.

Srđan Stamenić

Principal konsultant i projektni menadžer

Principal konsultant i projektni menadžer sa 15 godina SAP iskustva i intenzivnim poslovnim znanjem. Poslovni menadžer sa zavidnim organizacionim veštinama i iskustvom u upravljanju velikim timovima od preko 100 konsultanata. SAP sertifikovan u oblastima nafte i gasa i maloprodaje sa iskustvom u energetici, maloprodaji, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, proizvodnji čelika i telekomunikacijama. Stručno znanje svih „SAP core“ modula, prvenstveno u oblasti prodaje i distribucije. Menadžer resursa sa velikim iskustvom u vođenju timova i unapređenju njihovih performansi. Pre Hircunusa, bio je na čelu SAP tima u internacionalnoj IT kompaniji odgovoran za region Jugoistočne Evrope.